O nas

Prawdziwy profesjonalizm
w tworzywach sztucznych


Jesteśmy ekspertami od opakowań z tworzyw sztucznych. Projektujemy je,
produkujemy i dostarczamy zgodnie z terminem i z wymaganiami klienta.

Działając już od 1992 r., jesteśmy jedną z najstarszych firm tej branży w Polsce.
Przez cały ten czas rozwijamy się praktycznie każdego dnia.
about

Tradycja rodzinna

Profesjonalizm

Ekologia

Mieścimy się u podnóża Tatr (Nowy Targ, 20 km od Zakopanego). Otoczeni górami i wspaniałą przyrodą, zawsze dbamy o to, by nasza działalność była jak najbardziej przyjazna naturze.

W naszej branży oznacza to m.in. zmniejszanie poboru energii i wody, nacisk na recykling i mądrą gospodarkę zasobami. Działania te przyniosły nam specjalny certyfikat środowiskowy ISO 14001.

Kalendarium

1991 r.

Założenie firmy jako Joint Venture

1993 r.

100% polski kapitał (wykupienie udziałów)

1997 r.

Rozwój: zakup pierwszego budynku

1998 r.

Przełom: początek produkcji tub

2008 r.

Walka ze światowym kryzysem

2015 r.

Zakup pierwszej maszyny fleksograficznej

2016 r.

Przełom w druku: zakup maszyny do bezpośredniego druku cyfrowego

2017 r.

Wdrożenie produkcji z materiałów recyklingowych

2018 r.

Uruchomienie produkcji tub wielowarstwowych 7-w-1

2020 r.,

Budowa nowej hali produkcyjnej

Jak pracujemy?
Szybko i dokładnie


Płynna realizacja zamówienia to nasz priorytet. Pracujemy dla bardzo zajętych ludzi i
firm, często jesteśmy też tylko składnikiem złożonych procesów biznesowych.

Dlatego staramy się na każdym kroku ułatwiać klientom współpracę z Dafo.

Skutecznie realizujemy
projekty unijne

Dobry pomysł, dobrze przygotowany wniosek i wiele pracy nad realizacją —
tak rozwijamy się dzięki dotacjom unijnym. W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Zobacz nasze projekty:

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  „Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli jakości formowania górnej części tuby (główki) dla maszyn formujących”

  arrow

  Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0287/19-00 z dnia 13-01-2020r.

  Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach formowania opakowań w postaci tub produkowanych z tworzyw sztucznych. Planowanym efektem projektu jest podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz podniesienia poziomu zaufania klientów do firmy Dafo Plastics w wyniku wdrażania przez firmę programów projakościowych w zakresie poprawy jakości produkowanych wyrobów jak i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
  Wartość projektu – 246 000,00 zł w tym wartość dofinansowania – 170 000,00 zł

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  „Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli zużycia elementów formujących (mandryli) dla maszyn formujących”

  arrow

  Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0288/19-00 z dnia 13-01-2020r.

  Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach formowania opakowań z tworzyw sztucznych. Planowanym efektem projektu jest wyeliminowanie strat materiałowych i energetycznych oraz kosztów związanych prowadzeniem produkcji na uszkodzonym oprzyrządowaniu maszyn. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy wydajności produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
  Wartość projektu – 243 540,00 zł w tym wartość dofinansowania – 168 300,00 zł

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  „Opracowanie specjalizowanego systemu obrazowania litografii na powierzchni opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych”

  arrow

  Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0289/19-00 z dnia 13-01-2020r.

  Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach nanoszenia druku na powierzchnie tuby. Planowanym efektem projektu jest wyeliminowanie strat materiałowych i energetycznych oraz kosztów związanych z prowadzeniem produkcji bez możliwości podglądu stanu powierzchni przez Operatorów. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy wydajności produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
  Wartość projektu – 239 850,00 zł w tym wartość dofinansowania – 165 700,00 zł

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  „Opracowanie specjalizowanego oprogramowania przeznaczonego do automatycznej oceny jakości nadruku litografii na powierzchni opakowań”

  arrow

  Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0290/19-00 z dnia 13-01-2020r.

  Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach nanoszenia druku na powierzchnie tuby. Planowanym efektem projektu jest uruchomienie oprogramowania prototypowego umożliwiającego prowadzenie zautomatyzowanej analizy obrazu w zakresie oceny nadruku „litografii”. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy funkcjonalności kontroli produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego. Projekt nie jest w żadne sposób powiązany z działaniami infrastrukturalnym.
  Wartość projektu – 239 850,00 zł w tym wartość dofinansowania – 165 750,00 zł

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  Zakup maszyn do dekorowania tub polietylenowych metodą sitodruku i hot-stampingu.

  arrow

  Umowa SPO WKP/2.3/3/12/1995

  „Zakup maszyn do dekorowania tub polietylenowych metodą sitodruku i hot-stampingu" w ramach: „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.”

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  Wykończenie i wyposażenie hali magazynowej w firmie Dafo Plastics Sp. z o.o. oraz zakup środków trwałych umożliwiających zwiększenie produkcji.

  arrow

  MRPO.O2.01.01-10-9-0497-1509-12 w ramach: „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”

 • PROJEKT ZREAZLIZOWANY

  Inteligentne opakowanie kosmetyczne – tuba wielowarstwowa o ulepszonych właściwościach.

  arrow

  Umowa POIR.03.02.02-00-017716

  „Inteligentne opakowanie kosmetyczne – tuba wielowarstwowa o ulepszonych właściwościach" w oparciu o „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Kredyt Technologiczny."

gazele
gazelebg

Gazela biznesu za innowacje w opakowaniach kosmetycznych

W 2018 r. otrzymaliśmy nagrodę Gazela Biznesu, jedno z najbardziej prestiżowych prestiżowych wyróżnień w polskiej przesiębiorczości.

Jedną z naszych najbardziej znanych innowacji jest nadruk na tubach oraz technologia produkcji tub kosmetycznych 7-warstwowych.

Dodatkowe wyróżnienia

 • gazele
 • forbes
 • Dobra marka
 • gepard

Jakość potwierdzona
certyfikatami


Na każdym etapie produkcji dbamy o jakość oraz o jak najmniejszy wpływ na środowisko.
Składa się na to wiele małych i dużych zmian, od procesów technologicznych po
gospodarkę odpadami czy politykę magazynową.

Dzięki nim możemy stawać się coraz lepszą firmą.

ISO 9001:2008 Systemy Zarządzania Jakością

cert1

System zarządzania jakością - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego

cert2

System zarządzania środowiskowego jest jednym ze standardów ISO stosowanym w ekozarządzaniu. Skupia się na podejściu organizacji do ochrony środowiska naturalnego i określa podejmowane w związku z tym działania jakie są w związku z tym podejmowane. Norma określa najważniejsze zadania jakie stoją przed przedsiębiorcą chcącym zdobyć certyfikat systemu zarządzania środowiskowego.

Zapraszamy do wieloletniej,
udanej współpracy


Życzliwa atmosfera, niezawodność i innowacje przyniosły nam wielu
zadowolonych klientów. Zapraszamy do ich grona.