Nasze certyfikaty
  • Zobacz koszyk
    Koszyk
  • Zaloguj
    Zaloguj się

Fundusze unijne

Fundusze Unijne

Firma kilkakrotnie z powodzeniem aplikowała o wsparcie z Funduszy Europejskich:
 

• Umowa SPO WKP/2.3/3/12/1995 „Zakup maszyn do dekorowania tub polietylenowych metodą sitodruku i hot-stampingu.
w ramach: „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
PROJEKT ZREALIZOWANY

• MRPO.O2.01.01-10-9-0497-1509-12 „Wykończenie i wyposażenie hali magazynowej w firmie Dafo Plastics Sp. z o.o. oraz zakup środków trwałych umożliwiających zwiększenie produkcji.
w ramach: „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”
PROJEKT ZREALIZOWANY

• Umowa POIR.03.02.02-00-017716 „Inteligentne opakowanie kosmetyczne – tuba wielowarstwowa o ulepszonych właściwościach.
w oparciu o „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Kredyt Technologiczny."
W TRAKCIE REALIZACJI

Zapytania ofertowe:
• ZO Nr 1/0177/16
• ZO Nr 2/0177/16
• ZO Nr 3/0177/16

Powyższe zapytania były zamieszczone na stronie internetowej www.dafo.pl oraz dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono dostawców maszyn i zamieszczono w bazie TED ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o numerach: 6554-2017, 11725-2017, 13262-2017

 

 

 

Fundusze