Nasze certyfikaty
  • Zobacz koszyk
    Koszyk
  • Zaloguj
    Zaloguj się

Fundusze unijne

 

W ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer naboru RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19

Priorytet Gospodarka wiedzy

Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie Bony na innowacje

Typ projektu konkursowy


DAFO PLASTICS SA realizuje następujące projekty:

 

„Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli jakości formowania górnej części tuby (główki) dla maszyn formujących”

 

Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0287/19-00 z dnia 13-01-2020r.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach formowania opakowań w postaci tub produkowanych z tworzyw sztucznych. Planowanym efektem projektu jest podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz podniesienia poziomu zaufania klientów do firmy Dafo Plastics w wyniku wdrażania przez firmę programów projakościowych w zakresie poprawy jakości produkowanych wyrobów jak i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
Wartość projektu – 246 000,00 zł w tym wartość dofinansowania – 170 000,00 zł

 


„Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli zużycia elementów formujących (mandryli) dla maszyn formujących”

 

Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0288/19-00 z dnia 13-01-2020r.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach formowania opakowań z tworzyw sztucznych. Planowanym efektem projektu jest wyeliminowanie strat materiałowych i energetycznych oraz kosztów związanych prowadzeniem produkcji na uszkodzonym oprzyrządowaniu maszyn. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy wydajności produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
Wartość projektu – 243 540,00 zł w tym wartość dofinansowania – 168 300,00 zł


„Opracowanie specjalizowanego systemu obrazowania litografii na powierzchni opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych”

 

Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0289/19-00 z dnia 13-01-2020r.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach nanoszenia druku na powierzchnie tuby. Planowanym efektem projektu jest wyeliminowanie strat materiałowych i energetycznych oraz kosztów związanych z prowadzeniem produkcji bez możliwości podglądu stanu powierzchni przez Operatorów. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy wydajności produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego.
Wartość projektu – 239 850,00 zł w tym wartość dofinansowania – 165 700,00 zł

 


„Opracowanie specjalizowanego oprogramowania przeznaczonego do automatycznej oceny jakości nadruku litografii na powierzchni opakowań”

 

Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0290/19-00 z dnia 13-01-2020r.

Projekt ma na celu wprowadzenie innowacji procesowej na liniach nanoszenia druku na powierzchnie tuby. Planowanym efektem projektu jest uruchomienie oprogramowania prototypowego  umożliwiającego prowadzenie zautomatyzowanej analizy obrazu w zakresie oceny nadruku „litografii”. Projekt jest działaniem projakościowym w zakresie poprawy funkcjonalności kontroli produkcji i podnoszenia kultury pracy parku maszynowego. Projekt nie jest w żadne sposób powiązany z działaniami infrastrukturalnym.
Wartość projektu – 239 850,00 zł w tym wartość dofinansowania – 165 750,00 zł
  

Firma kilkakrotnie z powodzeniem aplikowała o wsparcie z Funduszy Europejskich:
 

• Umowa SPO WKP/2.3/3/12/1995 „Zakup maszyn do dekorowania tub polietylenowych metodą sitodruku i hot-stampingu.
w ramach: „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
PROJEKT ZREALIZOWANY

• MRPO.O2.01.01-10-9-0497-1509-12 „Wykończenie i wyposażenie hali magazynowej w firmie Dafo Plastics Sp. z o.o. oraz zakup środków trwałych umożliwiających zwiększenie produkcji.
w ramach: „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”
PROJEKT ZREALIZOWANY

• Umowa POIR.03.02.02-00-017716 „Inteligentne opakowanie kosmetyczne – tuba wielowarstwowa o ulepszonych właściwościach.
w oparciu o „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Kredyt Technologiczny."
PROJEKT ZREALIZOWANY