Nasze certyfikaty
  • Zobacz koszyk
    Koszyk
  • Zaloguj
    Zaloguj się

Ogłoszenia

 

Fundusze Unijne

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 156 ksh, jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników TM Management Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, postanawia o połączeniu spółki TM Management Sp. z o.o. KRS nr 0000624075 (Spółka Przejmowana) ze spółką DAFO Plastics SA KRS nr 0000787227 (Spółka Przejmująca), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w wz. z § 1, 2, 4 i 5 kodeksu spółek handlowych.

 

"PLAN POŁĄCZENIA"

 

24.09.2020 r. "Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy"

 

15.10.2020 r. "Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy"

 

05.11.2020 r. "Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy"

 

26.11.2020 r. "Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy"


17.12.2020 r. "Ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy"