Nasze certyfikaty
  • Zobacz koszyk
    Koszyk
  • Zaloguj
    Zaloguj się

RODO

Fundusze Unijne

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej – RODO, wypełniamy nasz obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Państwa danych.

 

Tożsamość administratora 

Administratorem Państwa danych jest DAFO Plastics SA z siedzibą w Nowym Targu, ul. Waksmundzka 193

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się:

·         poprzez adres e-mail dafo@dafo.pl

·         pisemnie na adres siedziby administratora

·         telefonicznie +48 18 2614800

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez e-mail iod@dafo.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia współpracy gospodarczej (klienci) i celach rekrutacyjnych i wynikających ze stosunku pracy (pracownicy i kandydaci do pracy)Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą zażądać ich podania.Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane firmie 4SYS.Pl Paweł Chorzępa, z siedzibą Wojska Polskiego 20/11, 34-400 NOWY TARG,  jako podmiotowi przetwarzającemu.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do 30 dni od daty cofnięcia zgody.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożnością podjęcia współpracy lub nawiązania stosunku pracy.