Nasze certyfikaty
 • Zobacz koszyk
  Koszyk
 • Zaloguj
  Zaloguj się

Materiały


Materiałami stosowanymi przez nas w produkcji są PVC, PETG, HDPE, LDPE oraz PP. Naturalnym kolorem dla tych materiałów jest bezbarwny
w przypadku PVC i PETG oraz biały w przypadku HDPE, LDPE i PP. Do wyrobu tub polietylenowych stosujemy mieszankę HDPE i LDPE.

 • PE - Polietylen

  Giętka, woskowata i termoplastyczna biała substancja porowata lub biały proszek pozyskiwany z ropy naftowej. PE otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji etenu (etylenu). Jest jednym z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych.

 • polietylen

  LDPE – Polietylen niskiej gęstości

  Jest przezroczysty, giętki i miękki, bezwonny, całkowicie obojętny fizjologicznie, , podatny na zgrzewanie, mało odporny na wyższe temperatury. LDPE jest powszechnie wykorzystywany w produkcji opakowań plastikowych.

 • pe-hd

  HDPE - Polietylen wysokiej gęstości

  Otrzymywany jest przez polimeryzację niskociśnieniową. Jest twardszy w porównaniu z LDPE, ma wyższą wytrzymałość mechaniczną, wyższą temperaturę topnienia (125°C), wyższą barierowość w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną, wykazuje większą kruchość w niższych temperaturach, jest mniej przezroczysty (mlecznobiały). HDPE jest odporny na wiele różnych rozpuszczalników i ma szeroki zakres zastosowań.

 • pvc

  PVC - Polichlorek winylu

  Tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru - chlorku winylu. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.

 • pp

  PP - Polipropylen

  Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym o najmniejszej gęstości spośród stosowanych szeroko polimerów. Wykazuje on dużą odporność chemiczną, zwłaszcza w temperaturze pokojowej, w której jest prawie całkowicie odporny na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych. PP jest materiałem palnym, bezbarwnym, bezwonnym i niewrażliwym na działanie wody oraz łatwym do przetwórstwa.

 • petg

  PETG - Modyfikowany glikolem poli(tereftalan etylenu)

  Politereftalan etylenu z domieszką glikolu to termoplastyczny, transparentny ko poliester o doskonałym połysku. Ma powszechne zastosowanie w produkcji opakowań, szczególnie na preparaty zawierające alkohol.

Certyfikaty